Mladšie deti veľmi radi privítame v Súkromných detských jasliach Montessori Košice.

- Kvalita je prvoradá -

  Vždy sme kládli  dôraz na kvalitu vyučovacieho procesu. Deti sa vďaka kvalifikovanému prístupu pani učiteliek venujú denne aktivitám na rozvoj jazyka, hrubej a jemnej motoriky, učia sa základným hygienickým návykom, poznávaniu prírody a v kolektíve svojich rovesníkov aj pravidlám socializácie. Pravidelne navštevujú učebňu praktických zručností a tešia sa z každého pokroku, ktoré ich malé rúčky zvládnu.

   Toto mimoriadne podnetné prostredie a pravdaže pedagogické zručnosti pani učiteliek tak umožňujú deti skvele pripraviť na prechod do veĺkého sveta škôlkárov.

Viac informácií sa dozviete na našej stránke:

http://www.sukromnejaslekosice.sk