AktualityVitajte

Našou snahou je, aby každý deň, ktorý dieťa prežije v našej materskej škole, bol pekný a niečím výnimočný. Kreatívny tím pani učiteliek dbá o to, aby deti vnímali v pokojnej a láskavej atmosfére nové zážitky a podnety všetkými zmyslami presne tak, ako to učí filozofia dr. Marie Montessori, ktorou sa riadime. Rozvoju osobnosti dieťaťa výrazne prospieva aj možnosť vnímať a precítiť prírodu čarovného lesoparku Botanickej záhrady, v prostredí ktorej priamo sídlime.
Prosím, vstúpte a vychutnajte si náš farebný svet!


O nás

V centre pozornosti pedagogiky dr. Marie Montessori je dieťa so svojou prirodzenou túžbou sa rozvíjať. Ide o metódu, ktorá buduje u detí lásku k vedeniu a poznaniu, čo dnes v tradičných školách chýba. Našim krédom je vychovávať deti bez stresu, v kľudnom a milujúcom prostredí. Je na pedagogickej zručnosti učiteľky, aby rešpektovala osobitosti dieťaťa v jednotlivých senzitívnych fázach jeho vývoja a za pomoci sofistikovaných Montessori pomôcok vhodne rozvíjala praktické a intelektové schopnosti dieťaťa. Výsledkom takejto práce je dobrá sociálna adaptácia, priateľské a ohľaduplné jednanie medzi deťmi a vysoká miera samostatnosti, nehovoriac o nadpriemerných kognitívnych zručnostiach detí vo všetkých oblastiach. Maria Montessori sa riadila najmä mottom: „Pomôž mi, aby som to urobil sám“ a "Počujem a zabudnem". Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím.“

Naša súkromná materská škola začala písať svoju históriu v roku 2008, v roku 2009 ju Ministerstvo školstva SR zaradilo do Siete škôl a školských zariadení. Sme členmi Slovenskej Asociácie Montessori.

A desaťročia jej dali zapravdu.

Pre naše deti sú k dispozícii triedy vybavené sofistikovanými pomôckami, internetom a interaktívnou tabuľou, ako aj vlastná telocvičňa a priľahlé ihrisko. Od septembra 2016 sú naše deti očarené novou nádhernou učebňou praktických zručností. V nej realizujú každodenné činnosti v maximálne podnetnom a zmysluplnom prostredí.

Celá škola je obklopená rozľahlým lesoparkom s rozlohou 30ha, ďaleko od rušných komunikácií, súčasťou ktorého je aj súkromná minifarma, altánok a okrasné jazierko. Táto devíza umožňuje vykonávať edukačné, ako aj pohybovo-relaxačné aktivity každodenne priamo v lesnom prostredí a tak postupne vytvárať a pozitívne rozvíjať u detí harmonický vzťah ku všetkým zložkám prírody.

Samozrejmosťou školy je vlastná stravovacia prevádzka s výbornou domácou kuchyňou. Strava sa pripravuje výlučne z čerstvých surovín s množstvom sezónneho ovocia a zeleniny a nutrične aj energeticky zodpovedá nárokom detského stravníka. Nemáme problém vyhovieť aj rodičovi v prípade, že jeho dieťa reaguje alergicky na niektorú zo zložiek stravy, alebo si ju jednoducho žiada vylúčiť. Pre pohodlné parkovanie majú naši rodičia k dispozícii aj privátne parkovisko.

Milí rodičia, dovoľte svojim deťom rásť v kvalitnom a harmonickom, na podnety bohatom prostredí. Dovoľte im, aby sa plnohodnotne vzdelávali a osobnostne rástli. Aby boli spokojné a šťastné. My Vám v tom s láskou pomôžeme...