Denný harmonogram

7,00 - 8,45 hod hry a hrové činnosti
8,45 - 9,00 hod. pohybové a relaxačné cvičenia
9,00 - 9,15 hod. desiata
9,20 - 10,00 hod. dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita
10,00 - 11,30 hod. pobyt vonku
11,30 - 12,30 hod. obed
12,45 - 14,00 hod. odpočinok
14,30 - 14,45 hod. olovrant
15,00 - 16,30 hod. popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita